Vilkår

Timebestilling og avbestilling

Timebestilling skjer enten direkte med skolens kontor eller med den enkelte lærer. Du vil få tilsendt en SMS dagen før hver avtale du har med skolen hvor tid og sted for kjøretimen står anført.

Kortet skal tas med til hver kjøretime.

Avbestilling av time må skje senest kl 12 siste virkedag før timen skal være eller dersom dokumentert sykdom forhindrer fremmøte, snarest mulig. Ved for sent meldt fravær, må du betale for timen. Dersom læreren må avbryte undervisningen med deg pga sjukdom, kurs, militærtjeneste eller lignende, skal skolen informere deg om dette så tidlig som mulig.

Timer som lærer ikke kan møte til, på grunn av sykdom, feil med bilen, kø, osv. skal så fort som mulig gis beskjed om til eleven. Dersom lærer ikke møter til avtalt time, skal neste time kjøres uten vederlag, dersom ikke dokumentert sykdom har hindret frammøte. Forhåndsbetalte kurs o.l. kan ikke kreves refundert dersom du avbryter kurset etter at det har startet. Dersom avbruddet skyldes dokumentert sykdom, skal du primært tilbys tilsvarende undervisning senere, evt. forholdsmessig refusjon av kursavgiften. For forhåndsbetalte kurs som avbestilles senere enn 1 uke før kursstart, betales et avbestillingsgebyr fastsatt av skolen.

Undervisningstiden

Timene skal normalt være 45 minutter, og skal ikke avbrytes av private gjøremål verken av elev eller lærer. Må timen avbrytes, kompenseres den tapte tiden.

Frammøte

Ved Trafikalt grunnkurs og andre obligatoriske kurs må du delta i alle timene for å få det godkjent.

Taushetsplikt

De ansatte ved trafikkskolene har yrkesmessig taushetsplikt.