Moped

Kort om klasse M Moped(M146):

Med førerkort i klasse M kan du føre moped med motorvolum inntil 50ccm og 4kW.Du kan starte øvelseskjøringen fra du er 15 år

Dersom du ikke har førerkort fra før, må du starte med trafikalt grunnkurs før du kan starte øvelseskjøringen.

Deretter starter man med trinn 2/ kjøretrening (øvelseskjøring) på lukket bane.

I siste del av trinn 2 må man ha en obligatorisk veiledningstime der vi sammen vurderer om du er ferdig med dette trinnet i opplæringen.

I trinn 3 trener man på sikker og god kjøring i trafikk. Denne delen inneholder et obligatorisk kurs på 6 timer praktisk kjøring i trafikk.I trinnets siste del må man gjennom en obligatorisk veiledningstime der vi sammen vurderer om du er ferdig med dette trinnet i opplæringen.

I trinn 4 foregår den avsluttende opplæringen frem mot førerprøven. Her er det et obligatorisk kurs på 4 timer, hvorav 1 time er teori og 3 timer er praktisk.

Før du får førerkortet må du ta en teorieksamen. Denne kan du ta når du vil, uavhengig av om du har begynt på kjøringen i trinn 2 eller ikke.

Våre priser for moped opplæring: