Klasse B96/BE

Kort om klasse B96/BE - Bil med tilhenger:

Klasse BE passer for de som skal kjøre med hestehenger, båthenger, stor campingvogn eller varebil med tilhenger.

Med førerkort i klasse B96/BE kan du kjøre bil inntil 3.500 kg og tilhenger med aktuell totalvekt i henhold til bilens og tilhengerens vognkort.

Før du kan ta klasse B96/BE, må du ha førerkort klasse B.

I trinn 2, starter vi med teknisk trening i å beherske bil og tilhenger.

I siste del av trinn 2 må man ha en obligatorisk veiledningstime der du og lærer vurderer om du er ferdig med dette trinnet i opplæringen.

I trinn 3 trener du på sikker og god kjøring i trafikken.

I trinnets siste del må man gjennom en obligatorisk veiledningstime der vi sammen vurderer om du er ferdig med dette trinnet i opplæringen.

I trinn 4 er det et obligatorisk lastsikringskurs på 2 timer før turen går til en av Statens Vegvesens Trafikkstasjoner for førerprøve.